פסקי דין מעניינים

תכנית פירעון חריגה בה הוסדר חוב מזונות עיקרי בהליך פש”ר לרבות יתרת החוב הצפוי עד הגיע הילדים לגיל 21 – לקוח משרדנו עם חוב מזונות עיקרי (למעלה מ – 70%) בהיקף שעולה על 400,000 ₪ (חוב עבר) וכן חבות להמשיך לשאת במזונות ילדיו לשנים נוספות קדימה.

במו”מ מאולץ, תוך רתימת כל הצדדים לרבות הכונ”ר והמנהל המיוחד, הצלחנו לייצר הסכמה בה הוסדר חוב המזונות (עבר, שככלל אינו בר הפטר) וכן יתרת תשלומי המזונות לעתיד לצד סילוק יתר חובותיו של הלקוח במתווה ארוך שנים בו הלקוח ישלם את חוב המזונות (עבר, הווה עתיד) במשך 186 חודשים בתשלום יחיד ומוסכם על פי יכולתו של הלקוח, לצד מתן צו הפטר משאר חובותיו.

המדובר במתווה חריג למדי בהליך שככלל, במקרים כאלה, מדיניות הכונ”ר הינה להביא לביטול ההליך בהיעדר תועלת (או בתועלת זניחה) לנושים הרגילים להבדיל מהזוכה בתיק המזונות.

הלקוח סיים את הסדרת כלל חובותיו ובכלל זה הגיע להסדר תשלומים נוח ומקובל עליו לפירעון כלל חוב המזונות לצד תשלום  דמי המזונות עד הגיע הילדים לגיל 21.

פסקי דין מעניינים

על אף התנגדות הכונ”ר והמנהל המיוחד להכרזת חייב פשוט רגל (פעם שלישית), החייב הוכרז פושט רגל ובהמשך נקבעה בעניינו תכנית פירעון מוסכמת למחיקת חובותיו.

צו הפטר מחובות בסך העולה על 13,600,000 ₪ בתשלום 80,000 ₪ – לאחר עשרות שנים בהן לקוח משרדנו שהה תחת עול החובות, על אף התנגדויות נחרצות של בעלי התפקיד ונושי החייב (לרבות מספר בנקים), נקבע כי בכפוף לתשלום 80,000 ₪ ינתן לחייב צו הפטר.

פסקי דין מעניינים

הליך פש”ר שהסתיים בהפטר בתוך 6 חודשים תוך מתן פטור מתשלום והגשת דוחות בהליך – באופן חריג ביותר, ניתן בעניינה של לקוחת משרדנו צו הפטר מכלל חובותיה. נוכח מצבה, הדיון בעניינה נקבע בתוך 6 חודשים בלבד כשלאורך ההליך היא לא נדרשה לשלם דבר לקופת ההליך ו/או להגיש דו”חות.

פסקי דין מעניינים

פדיון זכויות בדירת מגורים, הפטר מחוב ממזונות (עבר) בסך העולה על 120,000 ₪ והפטר מחוב כללי בסך העולה על 450,000 ₪, בהליך פשיטת רגל בתשלום בסך – 24,000 ₪ – לקוח משרדנו, בעל זכויות עתידיות בדירת מגורים של אימו וכן בעל חוב מזונות עבר בסך העולה על 120,000 ₪ (מצבת חובות כללית העולה על 450,000 ₪). בתום דיון ארוך, נקבע בהסכמת בעלי התפקיד כי ינתן לחייב צו הפטר שיחול גם על חוב המזונות בכפוף לתשלום סך כולל של כ – 24,000 ₪ בלבד.

פסקי דין מעניינים

הפטר לאלתר מחוב מזונות (יחיד) בסך 220,000 ₪ – לקוח משרדנו בעל חוב מזונות בלבד בסך של כ – 220,000 ₪. בסיום הליך קצר באופן יחסית, ניתן בעניינו, באופן חריג, צו הפטר מחוב המזונות (היחיד).

פסקי דין מעניינים

על אף התנגדות הכונ”ר, ניתן צו כינוס לחייב בהליך פש”ר ולו חוב מזונות המהווה כ – 94% ממצבת החובות – בהתנגדות שהוגשה לבקשת לקוח משרדנו למתן צו כינוס, טען ב”כ הכונ”ר כי בשים לב להיקף חוב המזונות מסך מצבת הנשייה הכללית שעולה כדי 94%, ומאחר שהמדבור בחוב, שככלל, החייב לא יופטר ממנו, הרי שיש לדחות את בקשתו למתן צו כינוס, כבר בשלב מקדמי זה. בתגובה מפורטת שהוגשה מטעמנו, הבהרנו מדוע יש לאפשר ליתן לחייב הזדמנות לבוא בשערי ההליך. בסופו של דבר, על אף התנגדות הכונ”ר, בית המשפט קיבל את עמדתנו וניתן צו כינוס בעניינו של לקוח משרדנו.

פסקי דין מעניינים

הפטר מותנה בתשלום 42,000 ₪ בעניין חייב ולו חובות העולות על 1,900,000 ₪

פסקי דין מעניינים

מתן היתר ניהול עסק לרופא שיניים בהליך פש”ר – לקוח משרדנו, רופא שיניים במקצועו קיבל, לבקשתנו היתר ניהול מרפאת שיניים כעצמאי בעודו בהליך פש”ר.

פסקי דין מעניינים

היתר הנפקת צ’קים לצרכי תשלום שכ”ד בהליך פשיטת רגל – לקוחת משרדנו, צעירה בשנות ה – 20 המאוחרות, אם יחידנית ל – 2 ילדים קטינים, קיבלה היתר הנפקת פנקס צ’קים לשימוש לצרכי שכירות.

פסקי דין מעניינים

היתר נסיעה לחו”ל בהליך פש”ר לטיול בת מצווה – לקוחת משרדנו, אם ל –  3 ילדים, קיבלה לבקשתנו, היתר ללוות את בתה הצעירה לטיול בת מצווה בעודה שוהה בהליך פש”ר.

פסקי דין מעניינים

היתר נסיעה לחו”ל בהליך פש”ר לטיפולי שיניים – לקוח משרדנו, קיבל לבקשתנו, היתר נסיעה לחו”ל להשלמת טיפולי שיניים ב – 3 נסיעות שונות במהלך הליך פשיטת הרגל.

פסקי דין מעניינים

צו הפטר לבני זוג במסלול “הפטר” לחייבים מוגבלים באמצעים בלשכת ההוצאה לפועל – שני בני זוג, לקוחות משרדנו, קיבלו הפטר מכלל חובותיהם ברי התביעה במסגרת בקשות שהוגשו למתן צווי הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים (ע”פ הוראות תיקון 57 לחוק ההוצאה לפועל תשכ”ז-1967 שמהווה תיקון להוראות תיקון 47 לחוק ההוצל”פ שמסדיר את מתן צו ההפטר בלשכות ההוצל”פ) בלשכת ההוצל”פ. לאחר למעלה מעשור, בני הזוג יצאו לדרך חדשה בחייהם בתום הליך קצר שנמשך מספר חודשים בלבד.

פסקי דין מעניינים

צו הפטר כנגד תשלום בסך 32,000 ₪ לחייב בהליך פש”ר בעל דירת מגורים – לקוח משרדנו, המחזיק בבעלותו דירת מגורים (נקייה ממשכנתא) הופטר מחובות בסך העולה על 150,000 ₪ כנגד תשלום בסך 32,000 ₪ בלבד. במסגרת מו”מ מאומץ מול נושי החייב (לרבות בנקים) הושגה הסכמת הנושים ברוב מוחלט להסדר שהוצע על ידי החייב.

צו הפטר כנגד תשלום בסך 32,000 ₪ לחייב בהליך פש"ר בעל דירת מגורים

הסדר לפי סעיף 19א’ לפקודה – לקוח משרדנו, בעל חובות בסך 125,000 ₪. לאחר מו”מ מהיר וענייני מול כלל נושיו, בהליך שנמשך מספר חודשים בלבד, הושגה הסכמה שאושרה על ידי בימ”ש, לפיה החייב יופטר מכלל חובותיו כנגד תשלום של כ – 40% מסך חובותיו, תוך הימנעות מהצורך בניהול הליך פש”ר.

הסדר לפי סעיף 19א' לפקודה

הפטר לאלתר בשל נסיבות חיים קשות – לקוחת משרדנו, בחורה צעירה בעלת נסיבות חיים קשות וחובות בסך 185,000 ₪, הופטרה מכלל חובותיה (הפטר לאלתר) לאחר ששילמה במשך כשנה בלבד – 100 ₪ מדי חודש.

הפטר לאלתר בשל נסיבות חיים קשות

הפטר לאלתר על רקע אירוע טרגי שחווה החייב – לקוח משרדנו, נקלע לחובות העולים על 250,000 ₪ על רקע אירוע טראומטי שחווה בחייו. לאחר בחינת כלל הנסיבות, עמדתנו התקבלה – ניתן ללקוח צו הפטר לאלתר מכלל חובותיו.

הפטר לאלתר על רקע אירוע טראגי שחווה החייב

הפטר לאלתר בהליך פש”ר שני – לקוח משרדנו, בעל חובות העולים על 1,600,000 ₪ (הליך פש”ר שני). לאחר בחינת מצבו האישי, עמדתנו התקבלה – ניתן ללקוח צו הפטר לאלתר מכלל חובותיו. הלקוח יוצא לדרך חדשה בחייו לאחר למעלה מ – 20 שנים בהן חובותיו רבצו על כתפיו.

הפטר לאלתר בהליך פש"ר שני

הפטר לאלתר בהליך פש”ר על רקע מצב רפואי – לקוחת משרדנו, בעלת חובות העולים על 127,000 ₪ שנוצרו על רקע כישלון בניהול עסקי. לאחר בחינת כלל הנסיבות, עמדתנו התקבלה – ניתן ללקוחה צו הפטר לאלתר מכלל חובותיה.

הפטר לאלתר בהליך פש"ר על רקע מצב רפואי

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר ע”י מילוי פרטיכם