הסדרת חובות בהוצל”פ לאחר כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לתוקף:

מהן החלופות העומדות בפני חייב אשר לו תיקי הוצל”פ לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בכלל, ובכל הנוגע לחייבים שאינם יכולים לפרוע חובותיהם בסד הזמנים שנקבע בחוק, בפרט?

ביום 15.9.2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שמהווה רפורמה של ממש בתחום חדלות הפירעון.

בעבר הלא רחוק, ציבור החייבים שלא יכלו לסלק את חובותיהם בתוך פרקי הזמן שהיו קבועים בסייף 69ג’ לחוק ההוצל”פ (מה שמכונה – חייב מוגבל באמצעים) הגישו בקשות מתאימות ועל פי רוב, צו התשלומים שהיה נקבע בעניינם היה זניח ביחס להיקף החוב הכללי (ונע בין 100 – 500 ₪).

אלא שההוראה הנוגעת לחייב מוגבל באמצעים בוטלה ואיננה עוד. יתר על כן, במסגרת חוק חדלות פירעון החדש, נקבעו מספר הוראות שכל מטרתן, בפועל, להביא לגבייה יעילה בתוך פרקי זמן קצובים (וקצרים משמעותית מאלו שהונהגו בעבר ושהיו הלכה למעשה במרבית המקרים, ללא הגבלת זמן) שאם לא כן, תיקים אלו יופנו להליכי חדלות פירעון (בין בהוצל”פ ובין בבימ”ש השלום) מתוך מטרה להביא לשיקום כלכלי של אותם חייבים, ברוח החוק החדש.

הלכה למעשה, כיום עומדות בפני חייב בהליכי הוצל”פ 3 חלופות:

הראשונה

בקשה למתן צו איחוד תיקים (3%) על פי סעיף 74 לחוק ההוצל”פ;

השנייה

פירעון החוב בתוך פרקי הזמן שנקבעו בסעיף 7א(א) לחוק ההוצל”פ:

עד שלוש שנים

אם סכום החוב אינו עולה על 100,000 ₪;

עד ארבע שנים

אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.

השלישית

חייב המבקש לפרוס את החוב לתקופה העולה על פרקי הזמן הקצובים דלעיל, יופנה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאמור בסעיף 104 לחוק  חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

תשומת לב, כי ככלל, חוק חדלות פירעון קובע כי חייב יכול לפנות בבקשה לחדלות פירעון (מה שבעבר היה מכונה הליך פשיטת רגל) רק במקרים בהם חובותיו עולים על 50,000 ₪.
ונשאלת השאלה, מה עושה חייב ולו חובות משמעותיים (עבורו) אשר הינם נמוכים מסכום זה?

בקצירת האומר, יצויין כי מעבר לשיקול הדעת שמוקנה לרשם הוצל”פ במקרים מיוחדים לאפשר לחייב לבוא בשערי ההליך על אף העובדה כי מצבת החובות נמוכה מ- 50,000 ₪, דומה כי נכון למועד כתיבת שורות אלה, המחוקק לא נתן דעתו כדבעי לאותם מקרי קצה בהם מחד, היקף החובות נמוך מסך 50,000 ₪ ומאידך, אין באפשרות החייב להציע תשלום ראוי שעומד בסד הזמנים הקבוע בחוק (למשל: נכה ולו חובות בסך 35,000 ₪ המתקיים מקצבת נכות דלה בסך 2,000 ₪ וכיוצ”ב).

יחד עם זאת, ישנם פתרונות משפטיים אחרים להסדרת החובות, גם במקרים מעין אלו.

תשומת לבכם – בשורה של ממש לחייבים בעלי הגבלות על רישיון הנהיגה!

ביום 26.8.20, אושרה בכנסת הצעת חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש– הוראת שעה), במסגרתה לא יוטלו הגבלות חדשות על קבלת, החזקת או חידוש רישיון נהיגה לפי סעיף 66א(6) לחוק במשך 6 החודשים הקרובים.
עוד נקבע, כי הגבלות על רישיון הנהיגה שמונעות מחייבים להחזיק רישיון נהיגה מכוח סעיף 66א(6) לחוק יוקפאו למשך 6 חודשים (עד ליום 27 בפברואר 2021).
ההגבלות יוסרו באופן אוטומטי (למעט במקרים של חידוש רישיון נהיגה בלבד).
בימים טרופים אלה של התפרצות נגיף הקורונה, המדובר בבשורה ממשית לאוכלוסייה גדולה מאוד של חייבים בתיקי הוצל”פ, אשר זקוקים לרישיון נהיגה תקף לביצוע עבודתם, וכן למטרות סוציאליות אחרות הנגזרות מהמגבלות שהוטלו על הציבור והצורך בריחוק חברתי.
לשאלות נוספות, מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.
קישור להודעת רשות האכיפה והגבייה:https://www.gov.il/he/

תגיות:

משרד עורכי דין הוצאה לפועל, משרד עורכי דין בחיפה הוצאה לפועל, משרד עורכי דין מחלקת הוצאה לפועל, משרד עורך דין הוצאה לפועל דיני, משרד עורך דין הוצאה לפועל דיני משפחה, משרד עורך דין הוצאה לפועל המלצות, משרד עורך דין הוצאה לפועל המלצה, משרד עורך דין הוצאה לפועל ופשיטות רגל, ההוצאה לפועל, חוק ההוצאה לפועל, תקנות ההוצאה לפועל, משרד עורכי דין בתחום ההוצאה לפועל, עורך דין בחיפה, משרד עו”ד הוצאה לפועל בחיפה, משרד עו”ד הוצאה לפועל מומלץ, משרד עו”ד הוצאה לפועל המלצה,  משרד עו”ד הוצאה לפועל  כינוס נכסים

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר ע”י מילוי פרטיכם