הוצאה לפועל

הוצאה לפועל 2019-11-28T09:12:26+02:00

הסדרת חובות בהוצל”פ לאחר כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לתוקף:

מהן החלופות העומדות בפני חייב אשר לו תיקי הוצל”פ לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בכלל, ובכל הנוגע לחייבים שאינם יכולים לפרוע חובותיהם בסד הזמנים שנקבע בחוק, בפרט?

ביום 15.9.2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שמהווה רפורמה של ממש בתחום חדלות הפירעון.

בעבר הלא רחוק, ציבור החייבים שלא יכלו לסלק את חובותיהם בתוך פרקי הזמן שהיו קבועים בסייף 69ג’ לחוק ההוצל”פ (מה שמכונה – חייב מוגבל באמצעים) הגישו בקשות מתאימות ועל פי רוב, צו התשלומים שהיה נקבע בעניינם היה זניח ביחס להיקף החוב הכללי (ונע בין 100 – 500 ₪).

אלא שההוראה הנוגעת לחייב מוגבל באמצעים בוטלה ואיננה עוד. יתר על כן, במסגרת חוק חדלות פירעון החדש, נקבעו מספר הוראות שכל מטרתן, בפועל, להביא לגבייה יעילה בתוך פרקי זמן קצובים (וקצרים משמעותית מאלו שהונהגו בעבר ושהיו הלכה למעשה במרבית המקרים, ללא הגבלת זמן) שאם לא כן, תיקים אלו יופנו להליכי חדלות פירעון (בין בהוצל”פ ובין בבימ”ש השלום) מתוך מטרה להביא לשיקום כלכלי של אותם חייבים, ברוח החוק החדש.

הלכה למעשה, כיום עומדות בפני חייב בהליכי הוצל”פ 3 חלופות:

הראשונה – בקשה למתן צו איחוד תיקים (3%) על פי סעיף 74 לחוק ההוצל”פ;
השנייה – פירעון החוב בתוך פרקי הזמן שנקבעו בסעיף 7א(א) לחוק ההוצל”פ:
עד שלוש שנים – אם סכום החוב אינו עולה על 100,000 ₪;
עד ארבע שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.
השלישית – חייב המבקש לפרוס את החוב לתקופה העולה על פרקי הזמן הקצובים דלעיל, יופנה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאמור בסעיף 104 לחוק  חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

תשומת לב, כי ככלל, חוק חדלות פירעון קובע כי חייב יכול לפנות בבקשה לחדלות פירעון (מה שבעבר היה מכונה הליך פשיטת רגל) רק במקרים בהם חובותיו עולים על 50,000 ₪.
ונשאלת השאלה, מה עושה חייב ולו חובות משמעותיים (עבורו) אשר הינם נמוכים מסכום זה?

בקצירת האומר, יצויין כי מעבר לשיקול הדעת שמוקנה לרשם הוצל”פ במקרים מיוחדים לאפשר לחייב לבוא בשערי ההליך על אף העובדה כי מצבת החובות נמוכה מ- 50,000 ₪, דומה כי נכון למועד כתיבת שורות אלה, המחוקק לא נתן דעתו כדבעי לאותם מקרי קצה בהם מחד, היקף החובות נמוך מסך 50,000 ₪ ומאידך, אין באפשרות החייב להציע תשלום ראוי שעומד בסד הזמנים הקבוע בחוק (למשל: נכה ולו חובות בסך 35,000 ₪ המתקיים מקצבת נכות דלה בסך 2,000 ₪ וכיוצ”ב).

יחד עם זאת, ישנם פתרונות משפטיים אחרים להסדרת החובות, גם במקרים מעין אלו.

שינוי גודל גופנים