הפטר בתוך 18 חודשים. האמנם?

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת במספר הפונים להליכי פשיטת רגל. על פי נתוני כונס הנכסים הרשמי, בשנים האחרונות חלה עליה מטאורית של עשרות אחוזים מדי שנה במספר צווי הכינוס שניתנים בבתי המשפט השונים

  • בשנת 2017 לבדה ניתנו 19,906 צווי כינוס, עליה של 23% משנת 2016.

חלק משמעותי בגידול זה, ניתן לייחס, בין השאר, לתפיסה שפשטה במחוזותינו ובעיקר בפרסומים ברשתות החברתיות (שכפי שיובהר להלן, שגויה מיסודה) בדבר הפטר או מחיקת חובות בתוך 18 חודשים.

בפועל, המציאות הינה מעט מורכבת מפרסום מגמתי מסוג זה.

הלכה למעשה, רוב רובם המוחלט של הליכי פשיטת הרגל אינם מסתיימים במחיקת חובות או במתן צו הפטר בתוך 18 חודשים.

בשנים האחרונות המגמה היא להביא את הליכי פשיטות הרגל לידי סיום בתוך 4.5 -5 שנים. (מאז הונהגה הרפורמה בהליכי פשיטות הרגל בשנת 2013).

המועד שנזרק פעם אחר פעם לחלל האוויר (18 חודשים) הינו במרבית המקרים רק השלב הראשוני בהליך שעל פי רוב נמשך עוד מספר שנים עד סיומו (במתן צו הפטר חלוט).

הליך פשיטת הרגל מובנה משלושה שלבים עיקריים

  1. בתי המשפט קובעים ככלל, מועד דיון שנקבע כ – 18 חודשים לאחר מתן צו הכינוס. במסגרת תקופת ביניים זו, התנהלותו של החייב נבחנת בדקדקנות על ידי בעל תפקיד שממונה לשם כך על ידי בימ”ש (בדיקה הנוגעת למצבת נכסיו, יכולת השתכרותו בפועל או בכוח, מצבת חובותיו ואופן יצירתן וכיוצ”ב).
  2. בתום חקירת החייב, לקראת הדיון שנקבע זה מכבר, יוגש לתיק בימ”ש תסקיר וככל שהתנהלותו של החייב הייתה ללא דופי תוצג תכנית פירעון לסילוק ומחיקת החובות ברי התביעה.
  3. לאחר שתקבע תכנית פירעון מוסכמת על החייב, ינתן לו צו הפטר מותנה שהופך רק לאחר סיום כלל התשלומים החודשיים שנקבעו בעניינו במסגרת תכנית הפירעון. בד”כ המדובר ב – 3-5 שנים נוספות (לעיתים, תכניות הפירעון נקבעות באופן חריג אף לתקופות ארוכות יותר).
  • חשוב לדעת ולזכור, צו הפטר חלוט ניתן כאמור בד”כ בתוך 4.5 -5 שנים ממועד מתן צו כינוס.

מקרים חריגים שאינם מעידים על הכלל

אכן, ישנם מקרים חריגים בהם חייבים מוכרזים פושטי רגל ובד בבד ניתן בעניינם צו הפטר לאלתר (באופן שהליך פשיטת הרגל מסתיים בו במקום במועד הדיון שנקבע בעניינים, ע”פ רוב, בתוך 18 חודשים).

אלא שהמדובר במקרים חריגים לכלל, שאינם מעידים על הכלל.

חשוב, אם כן, לזכור, כי לצד התועלות הרבות שיש בהליך פשיטת רגל, המדובר בהליך ארוך ומורכב למדי (על פי רוב, הרבה מעבר ל – 18 חודשים), שמעבר ל”רבב” הכלכלי שדבק במי שנקלע אליו, עשוי להיות בעל השלכות מהותיות על חיי התא המשפחתי של החייב ושיש לראות בו כמוצא אחרון, ולא כפי שלא פעם נטען ברשתות החברתיות – בבחינת “טיול” קליל בדרך להפטר מובטח בתוך 18 חודשים.